Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme (EMDR), kaza, savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra, fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısının bozukluğu, çocuklarda travma belirtileri, yas, kronik ağrı ve başka sorunların tedavisinde kullanılan bir terapi tekniğidir. (Shapiro, 2016).

Rahatsız edici bir olay gerçekleştiğinde, bu olayın orijinal resmi, olaya dair sesler, düşünceler, duygular, beden duyumları sinir sisteminde ve beyinde kitli kalabilir. EMDR, bu kitli kalan bilgiyi uyardığı ve beynin bu deneyimi işlemesine olanak sağladığı görülmektedir. Yoğun sıkıntı yaşayan kişiler EMDR terapisi ile hissettiği olumsuz duygulanımlarının, beden duyumlarının ve rahatsızlık veren görüntülerinin giderek azaldığını dile getirmektedirler. Yaşanan olay artık eskisi kadar rahatsızlık vermemektir. Genellikle yaşanan olay mı siliniyor gibi sorularla karşılaşmaktayız. Hayır, yaşanan olay ya da anı silinmiyor, sadece sıkıntı yaratan durum eskisi kadar rahatsızlık vermemeye başlıyor.